OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

provozovatele prodejní sítě ColosseumTicket


1) Co je předmětem úpravy?

Nákupem vstupenky v ColosseumTicket dochází k uzavření smlouvy mezi Vámi a příslušným pořadatelem kulturní, společenské, sportovní nebo jiné akce, přičemž my jsme pořadatelem pověřeni, abychom uzavření smlouvy s Vámi zprostředkovali; tyto podmínky upravují některé záležitosti související s tímto zprostředkováním.

2) Co znamenají některé výrazy?

 ColosseumTicket                námi provozovaná rezervační a prodejní síť sestávající z internetového portálu www.colosseumticket.cz a z „kamenné“ sítě prodejních míst provozovatelů, kteří jsou našimi smluvními obchodními partnery a jejich seznam je uveden zde

Akce                                       kulturní, společenská, sportovní nebo jiná událost spočívající ve využití volného času Vámi v předem určeném termínu a místě

Pořadatel                              fyzická nebo právnická osoba zajišťující organizaci konkrétní akce

Poskytovatel služeb            podnikající fyzická nebo právnická osoba poskytující finanční, přepravní a jiné služby spotřebitelům

Vy                                           osoba využívající ColosseumTicket k uzavření smlouvy (i) s pořadatelem za účelem účasti na akci, (ii) s námi za účelem nákupu ePoukazu

My                                          Perfect System, s.r.o. (IČ: 26480981), Radlická 3301/68, 150 00 Praha 5

Smlouva                                potvrzená objednávka, kterou vyjadřujete zájem o (i) účast na akci a pořadatel vyjadřuje zájem Vám požadovanou účast umožnit oproti úplatě, popř. (ii) o koupi ePoukazu a my vyjadřujeme zájem Vám jej poskytnout oproti úplatě

Vstupenka                            doklad vydaný v ColosseumTicket a opravňující jeho držitele, dle podmínek na něm uvedených, k účasti na akci

ePoukaz                                cenina vydaná v ColosseumTicket a opravňující jeho držitele k využití na něm uvedené peněžité hodnoty k nákupu vstupenek v ColosseumTicket

3) Kdo jsme my a co Vám nabízíme?

Jsme provozovatelem ColosseumTicket, jehož prostřednictvím máte možnost snadno a rychle zakoupit vstupenky na akce dle aktuální nabídky, jakož i využít souvisejících služeb – pojištění vstupenek, úhrada prostřednictvím zaměstnaneckých benefitních programů nebo spotřebitelského úvěru.

Po dokončení nákupu předáme informaci o vygenerování vstupenky, popř. blokaci odpovídajícího místa, příslušnému pořadateli, stejně tak předáme informaci o využití zvolené služby příslušnému poskytovateli služeb, a odvedeme jim v odpovídajícím poměru Vaši platbu.

Naše role je zprostředkovat Vám nákup vstupenky anebo služby, tudíž nejsme tím, od koho si vstupenku anebo službu kupujete.

Naše odpovědnost vůči Vám je omezena na Vámi iniciovanou transakci prostřednictvím ColosseumTicket, tj. vygenerování a zaslání vstupenky na straně jedné, zpracování platby na straně druhé. Veškeré nároky v souvislosti s procesem nákupu vstupenky, její pravostí a platností, lze uplatnit u nás – viz bod 6 níže.

4) Kdo je pořadatel a za co odpovídá?

Pořadatel organizuje akci, na niž je vstup podmíněn zakoupením vstupenky. Pořadatel je naším smluvním partnerem, pokud vstupenky na jím organizovanou akci lze zakoupit v ColosseumTicket.

Pořadatel je odpovědný za realizaci akce, jakékoli změny v parametrech akce, jakož i případné zrušení akce. Veškeré nároky v souvislosti s akcí je třeba uplatnit u pořadatele.

Podmínky účasti na akci a případné změny v parametrech akce se řídí pravidly příslušného pořadatele, které jsou obvykle dostupné na internetové prezentaci pořadatele, resp. konkrétní akce.

5) Kdo je poskytovatel služeb a za co odpovídá?

Poskytovatel služeb zajišťuje služby související s nákupem vstupenky, zejména služby finanční týkající se způsobu úhrady, služby přepravní týkající se způsobu doručení, služby pojišťovací poskytující ochranu před nenadálými událostmi.

Poskytovatel služby je odpovědný za kvalitu a úplnost poskytnuté služby. Veškeré nároky v souvislosti s čerpáním služeb je třeba uplatnit u poskytovatele příslušné služby.

Podmínky poskytnutí služeb i cenu (obvykle % z hodnoty nákupu) určuje poskytovatel služby a řídí se obchodními podmínkami a ceníky, které jsou dostupné na internetové prezentaci poskytovatele služby, resp. jeho produktů.

 

6) Jak probíhá nákup vstupenky v ColosseumTicket?

Podrobný průvodce nákupem vstupenky v ColosseumTicket je uveden zde. Nákup i uzavření smlouvy probíhá v českém jazyce, distančním způsobem při použití elektronických prostředků. Nákup reprezentovaný uzavřenou smlouvou je po dobu [5 let] archivován v našem systému, z nějž jej lze na žádost exportovat, a v případě Vaší registrace v ColosseumTicket je rovněž přístupný po přihlášení v sekci Mé nákupy.

Na základě spolupráce s vybranými poskytovateli služeb lze cenu vstupenky uhradit službou Twisto, Benefit plus, Gallery beta, Cafeteria mojeBenefity a Benefity. Můžeme Vám rovněž zprostředkovat pojištění vstupenky využitím služeb Evropské pojišťovny. Využití těchto služeb však může být zpoplatněno dle podmínek příslušného poskytovatele služeb a dle našeho ceníku – viz bod 10 níže.

Celkovou cenu nákupu tvoří cena zvoleného zboží, cena zvolených služeb a související poplatky (bod 10 níže).

Pro správné zobrazení vstupenky doručené elektronicky je nezbytná instalace vhodného prohlížeče pdf souborů, např. Adobe Reader, na Vašem PC či mobilním zařízení.

Nákupem vstupenky v ColosseumTicket potvrzujete, že jste se s těmito podmínkami seznámil(a).

 

Doporučujeme Vám chránit vstupenku uchováním na bezpečném místě, kde nemůže dojít k jejímu zneužití či znehodnocení. Fotografii vstupenky nezveřejňujte na sociálních sítích (Facebook, Twitter, Instagram, apod.).

7) Co je ePoukaz?

ePoukaz je ceninou s určenou peněžitou hodnotou určenou k nákupu vstupenek v ColosseumTicket. Platnost ePoukazu je 12 měsíců od data zakoupení. ePoukaz není směnitelný za peníze a lze jej použít pouze jednorázově (ideálně v celé jeho hodnotě). Nákup ePoukazu v ColosseumTicket probíhá podobným způsobem jako nákup vstupenky, avšak s tím rozdílem, že příslušnou kupní smlouvu uzavíráte přímo s námi a my Vám ePoukaz zasíláme pouze v elektronické formě na základě platby bankovním převodem nebo kartou online.

 

ePoukazy nabízíme v hodnotách 500,- Kč, 1.000,- Kč a 2.000,- Kč.

 

8) Co když se něco nepovede?

Po provedení nákupu si prosím údaje na vstupence zkontrolujte, zda odpovídají Vaší objednávce. Naleznete-li nějakou nesrovnalost, oznamte ji ihned v místě převzetí nebo nám dejte vědět nejpozději do dvou pracovních dnů od provedení nákupu na e-mailovou adresu info@colosseumticket.cz

My Vaši žádost v co nejkratší době posoudíme a navrhneme Vám vhodné řešení. Pokud by se Vaše žádost netýkala našich služeb, předáme ji k vyřízení příslušnému pořadateli s Vašimi kontaktními údaji.

Musíme Vás však upozornit, že zakoupené vstupenky nelze vrátit ani vyměnit, a v případě jejich ztráty, odcizení či poškození se náhradní vstupenky neposkytují; vstupenky za těchto okolností nelze reklamovat. Totéž platí pro vstupenky zakoupené mimo ColosseumTicket (od třetí osoby), byť v ColosseumTicket původně vygenerované.

Obdržíme-li od pořadatele předem informaci o zrušení akce, budeme Vás kontaktovat prostřednictvím poskytnutých kontaktních údajů s informací o postupu vracení platby za vstupenku. Je důležité poskytnout aktuální a platné kontaktní údaje, jinak se s Vámi nebudeme moci spojit a důležité informace se k Vám nedostanou. Platba se vrací zpravidla stejnou formou úhrady, jakým byla provedena.

Poplatky spojené s typem úhrady (benefitní platby) a poplatky spojené s typem doručení (poštovné) nevracíme.

V ojedinělých případech, kdy by v ColosseumTicket došlo k technickému problému, v jehož důsledku by bylo možné získat vstupenku nebo ePoukaz za cenu, která neodpovídá ceně obvyklé, a zároveň se nejedná o „mimořádnou slevu“ nebo „akci“ dle zjevného označení u zboží, si vyhrazujeme právo takovou vstupenku zneplatnit a nabídnout ji ke koupi za obvyklou cenu.

9) Ochrana osobních údajů

Vámi poskytnuté osobní údaje pečlivě chráníme před možným zneužitím. Právní předpisy nám velí informovat Vás o podmínkách zpracování osobních údajů, což činíme tímto sdělením.

10) Ceník

Doručení vstupenky elektronicky                                                           manipulační poplatek 20,- Kč

Doručení vstupenky cenným psaním (Česká pošta ČR)                         manipulační poplatek 119,- Kč

Hromadné objednávky (10+)/ Platba na fakturu                                   manipulační poplatek 30,- Kč

Úhrada nákupu spotř. úvěrem Twisto                                                    poplatek 0,- Kč

Úhrada nákupu Gallery Beta                                                                  poplatek 5 % z hodnoty nákupu

Úhrada nákupu benefity Pluxee, Benefit Plus a Benefity a.s.                poplatek 10 % z hodnoty nákupu

Pojištění vstupenek u ERV     poplatek dle hodnoty vstupenky 39-1980,- Kč za vstupenku dle ceníku pojišťovny                                                                                                                                       

11) Zbývá pár povinných informací…

V případě uzavření smlouvy o využití volného času s poskytnutím plnění v určeném termínu, tedy smlouvy mezi Vámi a pořadatelem, zákon nepřiznává právo na zrušení takové smlouvy během následujících 14 dnů.

Pokud by se nám přes veškerou snahu nepodařilo vyřešit Vaši stížnost nebo nespokojenost, máte jako spotřebitel možnost podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu České obchodní inspekci, podrobné informace k postupu naleznete zde.

Smluvní vztahy vyplývající z těchto podmínek se řídí právním řádem České republiky.

 

Tato verze podmínek je účinná od 30.4.2024 do nahrazení aktualizovanou verzí zde zveřejněnou.

Doporučujeme

Pražský filmový orchestr v Obecním domě

Pražský filmový orchestr (PFO)

Noc na Karlštejně na zámku Zbraslav

Agentura Divinus

Les Misérables - Bídníci

GOJA Music Hall

BOEING - BOEING aneb Tři letušky v Paříži

Strašnické divadlo v Praze - ADVERTE - divadlo francouzské komedie

Benjamin Zander & Zlatomir Fung

Boston Philharmonic Youth Orchestra

Nabucco

Národní divadlo

Jen pravdu, drahý

Divadlo Lucie Bílé

Sladké plody reality

Strašnické divadlo v Praze - ADVERTE - divadlo francouzské komedie

Noc na Karlštejně na zámku Lednice

Agentura Divinus

Labutí jezero

Agency Artistic International

CLASSIC SPECTACULAR v Zrcadlové kapli - Beethoven, Mozart, Verdi

Classics international

Ani za milión

Divadlo Na Maninách

Beetlejuice

Hudební divadlo Karlín - HdK

La Sylphide

Národní divadlo

Koncert v Rudolfinu - MOZART, VIVALDI, SMETANA

Parnas Ensemble

Třináct u stolu

Divadlo Lucie Bílé

The Sinatra Experience: Celebrating a Musical Legend

Reduta Jazz Club

Coppélia

Národní divadlo

Trosečnice

Divadlo Radka Brzobohatého - DRB

Poe

Národní divadlo

Dracula 30 let

Kultura pod hvězdami

Sivan Silver & Gil Garburg v Rudolfinu

Symf. orchestr hl. m. Prahy FOK

Zapomeňte na Shakespeara!

Divadlo Hybernia

Růžové svatby

Strašnické divadlo v Praze - ADVERTE - divadlo francouzské komedie

Pop Divas

Prague Proms - 2024

Hordubal

Národní divadlo

Hračička

Divadlo Radka Brzobohatého - DRB

Recitál Lucie Bílé - koncert v Praze

Divadlo Lucie Bílé

To nejlepší z české a světové hudby

Agency Artistic International

Děti ráje

Kultura pod hvězdami

Maminy

Divadlo Lucie Bílé

Největší blbec pod sluncem

Strašnické divadlo v Praze - ADVERTE - divadlo francouzské komedie

Romeo a Julie (Roméo et Juliette)

Národní divadlo

Ošklivec

Činoherní klub

The Ray Charles Experience by Lee Andrew Davison (USA)

Reduta Jazz Club

Srdeční záležitost

Divadlo Lucie Bílé

Presidenti

Strašnické divadlo v Praze - ADVERTE - divadlo francouzské komedie

Forsythe / Clug / McGregor

Národní divadlo

Madagaskar jr.

Divadlo Hybernia

Louis Armstrong Forever

Reduta Jazz Club

Občan první jakosti

Divadlo Na Jezerce

Hollywood Night v Obecním domě

Prague Proms - 2024

Romeo a Julie

Národní divadlo

Miliónový údržbář

Divadlo Lucie Bílé

Láska z mládí

Divadlo Bez zábradlí

Protokol

Spolek Kašpar (Divadlo v Celetné)

Doktor Faust - muzikál s živým orchestrem

Divadlo Na Maninách

CLASSIC SPECTACULAR v Klementinu – Mozart, Bach, Vivaldi

Classics international

Vizita

Divadlo Na Jezerce

Tři muži na špatné adrese

Divadlo Bez zábradlí

Soulful Grooves: Gilad Atzmon & Band (UK)

Reduta Jazz Club

Prohlídka Muzea slivovice R. JELÍNEK s večeří a hudebním programem

RUDOLF JELÍNEK - Muzeum slivovice

La traviata

Národní divadlo

Louskáček

Agency Artistic International

Dámská čtyřhra

Spolek Kašpar (Divadlo v Celetné)

Hagen Quartet

Česká filharmonie

Velikonoční gala koncert v Lichtenštejnském paláci (HAMU)

Parnas Ensemble

Vína popít lok

Divadlo Viola

Freddie - Concert show

Divadlo Radka Brzobohatého - DRB

Oběd na lodi s živou hudbou

Prague Boats

Sweeney Todd

Národní divadlo moravskoslezské - Ndm

Figarova svatba

Národní divadlo

VIVALDIANNO THE SHOW

Divadlo Hybernia

Zpívání v dešti

Divadlo Hybernia

Staroměstská radnice - SKIP THE LINE

Prague City Tourism, a. s.

Janáček Ensemble (Janáček Brno 2024)

Národní divadlo Brno (NdB)

Ples v hotelu Savoy (Ball im Savoy)

Národní divadlo

Labutí jezero

Národní divadlo

CLASSIC SPECTACULAR v Týnském chrámu - Mozart, Bach, Schubert

Classics international

Recitál S. Šaturová, M. Kozák (Janáček Brno 2024)

Národní divadlo Brno (NdB)

Rozmarné léto

Spolek Kašpar (Divadlo v Celetné)

Producenti

Národní divadlo moravskoslezské - Ndm

Louskáček - Vánoční příběh

Národní divadlo

Louskáček

Národní divadlo Brno (NdB)

Duchovní koncert (Janáček Brno 2024)

Národní divadlo Brno (NdB)

Šarlatán (Janáček Brno 2024)

Národní divadlo Brno (NdB)

Recitál J. Špaček, M. Sekera (Janáček Brno 2024)

Národní divadlo Brno (NdB)

TRIBUTE TO JAZZ QUEENS: NINA SIMONE

Reduta Jazz Club

Ostatní hledají
Nejnavštěvovanější
muzikálypraha
divadlopraha
klasickáhudba
letníscéna
strašnickédivadlo
filmováhudba
rudolfinum
státníopera
muzikál
národnídivadlo